Вівторок, 29 вересня 2020 08:49

ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

       Верховною Радою України прийнято Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Стаття 173. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Розглянуто та погоджено на засіданні

педагогічної ради

Протокол № 6 від11.01.2019р.

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ 

БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Алгоритм дій працівника закладу освіти у разі виявлення випадку насильства над учнем

1.1. У випадках, коли ви маєте підозри жорстокого поводження з учнем або є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, інших працівників закладу освіти або інших осіб), ваші дії:

  • Повідомити про це в усній чи письмовій формі адміністрацію закладу освіти.
  • Самостійно письмово повідомити про це службу у справах дітей, відділ освіти.
  • Самостійно повідомити про виявлений факт жорстокого поводження з учнем кримінальну міліцію у справах дітей або будь-якого працівника органів внутрішніх справ.

 1.2. У випадках, коли до вас звернувся учень з усною скаргою щодо жорстокого поводження з нею, ваші дії:

  • Оформити звернення учня у письмовій формі та передати його до адміністрації навчального закладу;
  • Оформити  звернення учня у письмовій формі та передати його до територіального підрозділу служби у справах дітей;
  • Оформити звернення учня у письмовій формі та передати його до органів внутрішніх справ.

2. Порядок надання заяви про випадки булінгу (цькування)

2.1. Виявлення факту булінгу (цькування)

2.1.1. Здобувачі освіти повинні одразу проінформувати  (в будь-який доступний спосіб) дорослих (батьків, педагогічних працівників, класного керівника, тощо), представника адміністрації, соціального педагога, психолога, медичну сестру про факт здійсненого булінгу (цькування) свідком якого вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.1.2. Педагогічні працівники або інші працівники повинні повідомити керівника закладу освіти про факт булінгу (цькування) свідком якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.

2.2. Повідомлення про факт здійснення булінгу

1

2.2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) до керівника закладу освіти.

2.3. Розгляд зверненя 

2.3.1. Керівник закладу освіти видає організаційний наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу, скликає її засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу освіти та інші зацікавлені особи.

2.4. Робота комісії з розгляду випадку булінгу (цькування)

2.4.1.Визначення кваліфікації випадку:

  • БУЛІНГ (цькування);
  • одноразовий конфлікт (сварка)/НЕ БУЛІНГ

2.4.2. Надання висновку та аналітичного звіту про розслідування керівнику закладу. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

2.5. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)

2.5.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу (цькування)

2.5.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам).

Зразок заяви

                                                                                                                                               Директору Родинського професійного ліцею

                                                                                                                                               Колобову О.С.

                                                                                                                                               _______________________________

                                                                                                                                               (прізвище, ім'я, о батькові заявника)

                                                                                                                                               який (яка) мешкає за адресою:

                                                                                                                                               _____________________________

Заява

Прошу розібратися у ситуації____________________________________________________________________________________ 

(опис ситуації та конкретних фактів)

     Дата                                                                                                                                                                                         Підпис

                                                                                                           

                                                                                      

Дії адміністрації  закладу освіти у разі отримання повідомлення про жорстоке поводження з дитиною

     У разі зверненняучня,йогобатьків (осіб, які їх замінюють) або працівника навчального закладу до представника адміністрації навчального закладу щодо жорстокого поводження з нею адміністратор зобов’язаний, якщо звернення (повідомлення) усне, оформити це повідомлення письмово, зазначивши, від кого та коли (дата, час) воно отримане. Звернення має бути оформлене належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання; письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Необхідно терміново (протягом однієї доби) передати цей документ до територіального підрозділу Служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Служба у справах дітей має належним чином зареєструвати цеповідомлення відповідно до вимог законодавства України.

Чого не слід робити

за жодних умов не треба замовчувати виявлені факти жорстокого поводження з учнем або реальної загрози вчинення насильства над ним.

   По-перше, нехтування проблемою призводить до погіршення ситуації та може вилитися в набагато гірші наслідки.

   По-друге, заклад освіти несе відповідальність за дотримання норм законодавства щодо захисту прав дитини, а тому керівник закладу освітиможе притягнути педагогічних працівників у зв’язку з порушенням правових норм навчально-виховного процесу до дисциплінарної відповідальності.

     Також не слід намагатися самотужки вирішити проблему. Це може призвести до порушення законодавства та може бути небезпечним. Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб, до яких було передано звернення чи повідомлення. Законодавством передбачено інформування заявника (особи, яка здійснила повідомлення або звернення), а також у самому зверненні може бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення).

Адміністративні стягнення за булінг

булер адміністративне стягнення
штраф громадські роботи
будь-який учасник освітнього процесу 50–100 нмдг 20–40 год
повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення
100–200 нмдг 40–60 год
група осіб 100–200 нмдг 40–60 год
малолітні або неповнолітні особи віком 14–16 років 50–100 нмдг 20–40 год
повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення
100–200 нмдг 40–60 год

*Примітка: нмдг – неоподатковуваний мінімум доходів громадян (= 17 грн)

         Керівник закладу має повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (ч. 3 ст. 26). У випадку, якщо керівник не повідомить поліцію, на нього накладається штраф (50–100 нмдг) або він може бути притягнений до виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Прочитано 485 разів