ВИХОВНА РОБОТА

Понеділок, 24 червня 2019 10:56

Євроатлантична інтеграція України

     Євроатлантична інтеграція означає для України більше, ніж бути просто членом системи колективної безпеки. Інтеграція в НАТО означає включення в євроатлантичний простір безпеки з тими країнами, з якими ми поділяємо загальні цінності та принципи.

     НАТО(NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.

       Сьогодні членами НАТО є 28 країн: Албанія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина, Словенія, Хорватія.

     Європейський Союз – інтеграція знань, зусиль, діяльності, людей, об’єднання європейських держав з метою вирішення спільних соціально-економічних, правових питань.

Нормативна база євроатлантичної інтеграції України

Указ Президента України від 21 лютого 2017 року №43/2017«Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки»

Указ Президента України від 8 квітня 2017 року №103/2017«Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №308-р«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року №429-р«Про затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору»

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору

Європейська і євроатлантична інтеграція очима молоді

Євроатлантична інтеграція України

Корисні посилання

Європейська інтеграція України

«Організація Північноатлантичного договору« – «North Atlantic Treaty Organization»

«Парламентська Асамблея НАТО»– «NATO Parliamentary Assembly»

«Асоціація Атлантичного договору»– «Atlantic Treaty Association»

       Виховна робота ліцею спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів. Завдання виховної роботи — закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Мета виховної роботи в ліцеї— формування всебічно розвиненої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від всього педколективу ліцею створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети. Таким чином важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

Основними напрямами виховної роботи в ліцеї є:

  • патріотичне і громадянське вихованняяке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
  • правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;
  • трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;
  • моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
  • художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів ліцею з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному виховання має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
  • екологічне виховання, завдання якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;
  • фізичне виховання має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

 

 

 

 

    Відповідно до плану роботи щодо профілактики булінгу в ліцеї відбулося інтерактивне заняття "Усі ми різні - усі ми особливі". Заняття було спрямоване на усвідомлення власної ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей та здібностей  іншої людини. Ліцеїсти взяли участь у обговоренні соціальних стереотипів та визначили їхній вплив на формування нетолерантного ставлення до людей.

      Такі заняття допомагають молоді краще пізнати себе та формують повагу до інших людей.

Світлина від Родинськія Професійного Ліцея. Ð¡Ð²Ñ–тлина від Родинськія Професійного Ліцея.