Електрослюсар підземний; машиніст підземних установок

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія:    7241  Електрослюсар підземний

2. Кваліфікація:  електрослюсар підземний 3-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

         Повинен знати:

призначення конструкції, принцип роботи, норми та обсяги технічного обслуговування;

вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробування машин, механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт;

 будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та правила користування ними; будову і правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;

правила поведінки робітників у шахтах; основи електротехніки; слюсарні і монтажні роботи.

            Повинен уміти:

            виконувати монтаж, демонтаж, ремонт, випробування, здавати в експлуатацію та технічно обслуговувати нестаціонарні насосні установки, повітроводи, протипожежні та дегазаційні трубопроводи, шахтові вагонетки, електровози, гіровози, дизелевози, вантажолюдські монорейкові, канатно-кресельні і надґрунтові дороги, стрічкові конвеєри, скребкові конвеєри, бурові верстати, перекидачі, живильники, штовхачі, лебідки з діаметром барабана до 1000 мм, обладнання розвантажувальних ям, вентилятори місцевого провітрювання, установки для очищення вагонеток, обладнання для нагнітання води в пласт, низьковольтні кабельні мережі, місцеві заземлення електроапаратів та установок;

             виконувати роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів з додержанням норм безпечної експлуатації в обсязі вимог до II групи з електробезпеки;

             відбирати проби масла та заміняти його в обслуговуваному обладнанні;

            керувати електровозами при їх пересуванні під час ремонту;

            виконувати інші роботи аналогічної складності та роботи під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

          дотримуватися норм технологічного процесу;

          не допускати браку у роботі;

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

           володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1.  При вступі  на навчання

 Базова або повна  загальна середня освіта.

5.2.  Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або підготовка на виробництві; освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар  підземний  3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Добування вугілля (КВЕД -2010, секція  - В, група - 05.00).

7. Специфічні вимоги

  1. 7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
  2. 7.2 Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

        7.3.     Медичні обмеження.

elsl 1 elsl 2 elsl 3

Прочитано 1690 разів