Понеділок, 28 жовтня 2019 07:17

Національно-патріотичне виховання

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

«Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить,

до чого прагне, що любить і ненавидить людина,

яка формується». 
(В. О. Сухомлинський). 

Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах – це, насамперед, становлення національної свідомості, належності до рідної землі, народу. З цією метою в Родинському професійному ліцеїі  педагогічними працівниками з ліцеїстами навчальних груп проводяться різнопланові форми роботи, які направлені на формування в них свідомої громадянської позиції та національного патріотизму.

Патріотичне виховання молоді– це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, відчуття відданості своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційних обов’язків із захисту інтересів Батьківщини. Виховання патріотизму у молодого покоління покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню в Україні громадянського суспільства. Його сутність полягає в глибинному й усебічному пізнанні історії, культури, духовності українського народу, і на цій основі – пізнання та усвідомлення себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї – і всього людства.

          Національне виховання – це виховання дітей на культурно – історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях та обрядах, багатовіковій виховній мудрості. Національне виховання є конкретно – історичним виявом загальнолюдського гуманістичного та демократичного виховання. Воно має забезпечувати етнізацію дітей як необхідну та невід’ємну складову їхньої соціалізації.

          Система освіти загалом і педагогічний колектив повинні ефективно вирішувати складні завдання патріотичного виховання дітей і молоді, які знайшли своє відображення в офіційних документах:

·      Законі України «Про освіту»,

·      Листі МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році"

Метою забезпечення національно-патріотичного вихованняв ліцеї є формування в ліцеїстів рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов’язку, пошани до Конституції України, законів України, державних символів,поваги до історії рідного народу, вивчення його традицій, звичаів та обрядів,в повазі інтересів, прав та самобутності людей інших національностей.

Патріотичне виховання конкретизується через систему виховних завдань:

  • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
  • усвідомлення вихованцями взаємозв’язку між правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  • сприяння набуттю ліцеїстами патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства.
  • формування мовної культури оволодіння та вживання української мови    як духовного коду нації;
  • формування духовних цінностей українського патріота.

Національно – патріотичне виховання – це вимога часу, тому його розвиток і вдосконалення є актуальним завданням для всіх учасників виховного простору, є найголовнішим пріоритетом гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.

Прочитано 427 разів