Середа, 11 січня 2023 14:35

Завдання для учнів групи 1-20 на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

Завдання на 05.06.2023  

Тема 45. Правила перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

Зміст робіт: Перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом. Формування вантажних одиниць і транспортних пакетів при готуванні їх до вантажних робіт. Контролювання транспортного процесу перевезення вантажів.

Завдання на 02.06.2023
Тема 44. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства.
Зміст робіт: Перевірка тари й упаковки товару.
Документальне оформлення операцій обігу товарів. Проведення вантажно-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті. Супровід товару за адресою підприємства.
 
Завдання на 01.06.2023
Тема 43. Транспорт для перевезення товару.
Зміст робіт: Організація перевезення вантажів. Ознайомлення з правилами перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом. Формування вантажних одиниць і транспортних пакетів при готуванні їх до вантажних робіт.
 
Завдання на 31.05.2023
Тема 42. Види інструктажів з питань охорони праці. Охорона праці на підприємстві. Зміст робіт: Засвоєння інструктажів з питань охорони праці, загальних законів з охорони праці. Правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов’язки.
Завдання на 30.05.2023 
Тема 41. Організація праці агента з постачання на підприємствах різних форм власності.
Зміст робіт: Ознайомлення з методами виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства, заповнення документів для оформлення операцій обігу товарів.Планування  роботи агента з постачання
 
Завдання на 29.05.2023
Тема 40. Складання документів матеріально-технічного постачання.
Зміст робіт: Оформлення  документів матеріально-технічного постачання, використовуючи нормативні документи.
 
Завдання на 26.05.2023 
Тема 39. Правильність оформлення розрахунково-грошових документів.
Зміст робіт: Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків. Заповнення прибуткових та видаткових касових документів. Ознайомлення з системою «клієнт-банк».
 
Завдання на 25.05.2023
Тема 38. Основні ділові папери організації.
Зміст робіт: Відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою. Фіксування інформації про факти, події та явища в офіційно-діловому стилі.

 

Завдання на 24.05.2023

Виробнича практика 

Тема 37. Основні категорії та поняття діловодства.

Зміст робіт: Робота з службовими документами. Класифікація службових документів. Оформлення листів та наказів. Ознайомлення з принципами документообігу.

Завдання на 23.05.2023

Виробнича практика 

Тема 36. Пакувальна тара. Класифікація та основні види тари.

Зміст робіт: Ознайомлення з асортиментом тари та її видами. Пакування товару на складі.

Завдання на 22.05.2023

Виробнича практика 

Тема 35. Приймання та оприбуткування товару на склад. Видача та списання товару. Облік товару на складі.

Зміст робіт: Заповнення первинних документів з обліку надходження та вибуття запасів, перевірка товару на відповідність з документами. Документальне оформлення результатів приймання товару. Ведення складського обліку.

 

Завдання на 19.05.2023

Виробнича практика 

Тема 34. Визначення браку, оформлення бухгалтерських документів на брак. 

Зміст робіт: Виявлення браку. Приймання браку на склад, відрізняючи внутрішній та зовнішній брак. Документальне оформлення браку, який обліковується.

Завдання на 18.05.2023

Виробнича практика 

Тема 33. Управління асортиментом товарів на складі. Якість товарів.

Зміст робіт: Ознайомлення з асортиментом товару на складі. Планування асортименту та викладання товарів за своєю структурою. Визначення якості товарів за органолептичними ознаками та визначення основних видів сировини з якої виготовлені товари, визначення сортності товару.

Завдання на 17.05.2023

Виробнича практика 

Тема 32. Організація праці на складі. Організація роботи складських приміщень підприємств громадського харчування і вимоги до них. 

Зміст робіт: Ознайомлення з організацією праці на складі та функціями його працівників. Ознайомлення з відповідними вимогами, щодо складів підприємств громадського харчування.

Завдання на 16.05.2023

Виробнича практика 

Тема 31. Організація презентацій товару.

Зміст робіт: Презентування товару, так щоб привернути увагу, викликати інтерес та передати споживачеві інформацію, для того, щоб змусити його купити товар. Розроблення рекламного слогана.

Завдання на 15.05.2023

Виробнича практика 

Тема 30. Політика продажу та ціноутворення. Збутова політика.

Зміст робіт: Встановлення ціни на товар, використовуючи різні методи визначення та пристосування ціни до вимог ринку. Розрахування оптової та відпускної ціни на товар підприємства з обгрунтуванням доцільності підвищення або зниження ціни.

Завдання на 11.05.2023

Виробнича практика 

Тема 28. Основні поняття та функції маркетингу. Класифікація маркетингу.

Зміст робіт: Ознайомлення з функціями маркетингу, які заходи відносяться до сфери маркетингу. Аналізування потреб споживача.

 

Завдання на 10.05.2023

Виробнича практика 

Тема 27. Порядок заповнення товарно-транспортної накладної.

Зміст робіт: Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства та заповнення товарно-транспортної накладної ( ТТН ) типової форми № 1-ТН.

Завдання на 09.05.2023

Виробнича практика 

Тема 26. Реалізація товару. Оформлення документів на реалізацію товарів.

Зміст робіт: Оформлення документів для всього  процесу реалізації товарів. Заповнення накладних на товар.

Завдання на 08.05.2023

Виробнича практика 

Тема 25. Робота з рекламаціями.

Зміст робіт: Складання рекламаційного листа при невідповідності умовам договору. Робота з рекламаціями та складання листів-відповідей на претензію.

Завдання на 05.05.2023

Виробнича практика 

Тема 24. Обробка замовлень і контроль термінів.
Зміст робіт: Обробка замовлень за принципами взаємодії відділів на підприємстві. Отримання детальної інформації про стан замовлення. Підготовка замовлень для відвантаження.
 
Завдання на 04.05.2023
Виробнича практика 
Тема 23.Організація господарських зв’язків та порядок укладання договорів.
Зміст робіт: Складання та оформлення господарського договору, згідно законодавству, для забезпечення безперебійного постачання.
Завдання на 03.05.2023
Виробнича практика 
Тема 22. Функції відділу продажу.
Зміст робіт: Ознайомлення з функцією відділу продажів в діяльності оптового підприємства, засвоєння функцій відділу реалізації товарів, функцій стратегії, виконуваної роботи відділу. Приймання  та обробка замовлень від покупців. 
 
Завдання на 02.05.2023
Виробнича практика 
Тема 21. Основні принципи формування ефективного відділу продажів.
Зміст робіт: Ознайомлення з організаційною структурою відділу продажів, засвоєння технології роботи із запереченнями.

 

Завдання на 01.05.2023

Виробнича практика 

Тема 20. Проведення нарад, переговорів, зборів.

Зміст робіт: Ознайомлення з різновидом нарад, проведенням наради. Підведення підсумків і ухвалення рішення. 

 

Завдання на 28.04.2023

Виробнича практика 

Тема 19. Шляхи зниження собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат.

Зміст робіт: Визначення собівартості продукції по формулам. Визначення впливу різних факторів на показник собівартості продукції.

Завдання на 27.04.2023

Виробнича практика 

Тема 18. Складання, оформлення та укладання договорів, їх реєстрація. Контроль виконання договорів.

Зміст робіт: Формування умінь та навичок зі складання, оформлення та укладання договорів, їх реєстрація. Ознайомлення з порядком змін та розірвання господарських договорів.

Завдання на 26.04.2023

Виробнича практика 

Тема 17. Навички роботи з асортиментом товарів.

Зміст робіт: Вивчення асортименту товару відділу, ознайомлення з цінами, властивістю та якістю товару. Перевірка кількості, маси, ціни. Контроль за терміном реалізації товарів.

Завдання на 25.04.2023

Виробнича практика 

Тема 16. Підготовка комплекту документів на покупку товару. Оформлення замовлень на закупівлю товарів.

Зміст робіт: Оформлення документів для замовлення товарів. Укладання Договору купівлі-продажу.

Завдання на 24.04.2023

Виробнича практика Тема 15. Організація структури, основні завдання та функції відділу постачання.

Зміст робіт: Ознайомлення з організацією структур закупівельного відділу. Засвоєння завдань і функцій відділу постачання.

Завдання на 21.04.2023

Виробнича практика 

Тема 14. Обчислення об’єкта оподаткування та сум податку на прибуток.
Зміст робіт: Визначення бази оподаткування. Застосування ставки відповідних податків та зборів. Нарахування податку на прибуток підприємства. Складання кореспонденції рахунків за нарахованими податками.

Завдання на 20.04.2023

Виробнича практика 

Тема 13. Облік товарів.
Зміст робіт: Облік товарів, тари та транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок первісної вартості запасів. Торгова націнка. Облік фінансових результатів.

Завдання на 19.04.2023

Виробнича практика 

Тема 12. Облік готової продукції, доходів від її реалізації.

Зміст робіт: Облік та оцінка готової продукції. Документальне оформлення руху готової продукції. Облік відвантаженої і реалізованої продукції.

Завдання на 18.04.2023

Виробнича практика 

Тема 11. Облік оплати праці.
Зміст робіт: Облік розрахунків з заробітної плати, порядок її нарахування. Заповнення табелю робочого часу, розрахункової відомості. Застосування в реальних виробничих умовах різних форм і систем оплати праці.

 

Завдання на 17.04.2023

Виробнича практика 

Тема 10. Податкові платежі. 

Зміст робіт: Нарахування прямих та непрямих податків. Заповнення  податкових накладних. Нарахування ПДВ. Бухгалтерський облік ПДВ.

 

Завдання на 14.04.2023

Виробнича практика 

Тема 9. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та груп вибуття.
Зміст робіт: Аналітичний облік основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів. Облік зносу і амортизації основних засобів. Облік вибуття основних засобів.

Завдання на 13.04.2023

Виробнича практика 

Тема 8. Облік розрахунків з підзвітними особами.
Зміст робіт: Заповнення авансового звіту про витрачені кошти на господарчі товари. Ведення синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

Завдання на 12.04.2023

Виробнича практика 

Тема 7. Порядок здійснення безготівкових розрахунків.
Зміст робіт: Облік розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками (розрахунки платіжними дорученнями; акредитивами; векселями; чеками та пластиковими картками). Облік розрахунків за претензіями. Електронні платежі.

Завдання на 11.04.2023

Виробнича практика 

Тема 6. Форма розрахунків готівкою.
Зміст робіт: Облік касових операцій. Документальне оформлення касових операцій. Порядок одержання грошових коштів готівкою в банку і здавання до банку. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. Відкриття рахунків в банку.

Завдання на 10.04.2023

Виробнича практика 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних цінностей

Зміст робіт: Введення аналітичного та бухгалтерського обліку матеріальних цінностей,організація та проведення інвентаризації матеріальних цінностей,складання бухгалтерської та статистичної звітності щодо матеріальних цінностей.

 

Завдання на 07.04.2023

Виробнича практика

Тема 4. Облік виробничих запасів.

Зміст робіт: Документальне оформлення обліку надходження і витрачання виробничих запасів. Синтетичний облік руху виробничих запасів. Заповнення прибуткових та видаткових накладних.

Завдання на 06.04.2023

Виробнича практика 

Тема 3. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 Зміст робіт: Документальне оформлення обліку МШП. Заповнення оборотної відомості по товарно-матеріальним рахункам.

 

Завдання на 05.04.2023

Виробнича практика 

Тема 2. Основи бухгалтерського обліку. Зміст робіт: Ознайомлення зі структурою бухгалтерії та постановою задач, що вирішуються відділом бухгалтерії,з обліковими функціями та організацією  документообороту з урахуванням специфіки діяльності підприємства.

Завдання на 04.04.2023

Виробнича практика 

Тема 1. Охорона праці на підприємстві. Інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. 

Ознайомлення з інструктажем з охорони праці та пожежної безпеки. Вивчення загальних законів з охорони праці. Ознайомлення з правилами роботи.

 

Завдання на 03.04.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.9. Контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1tzWNtWciqSHFk6q2GxqqNwolyYvgubfA/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 31.03.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок  96) Тема: Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів з астрономії. Захист навчальних проектів

Посилання на тест:

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-2-z-tem-nasha-planetna-sistema-sonce-nayblizhcha-zorya-zori-evolyuciya-zir-nasha-galaktika-budova-i-evolyuciya-vsesvitu-2113589.html

виконати тест у вигляді: питання – відповідь у зошит. 

2. Історія України 

Пройти підсумкове онлайн – тестування «Узагальнення Революція Гідності 2013 - 2014 рр. Збройна агресія Російської Федерації проти України»

https://vseosvita.ua/test/start/wob073

3. Іноземна мова 

Тема: Контрольна робота з письма. 
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 30.03.2023

1. Історія України  

& 29 – 30 повторити, знати основні події, практичні завдання 1,2,3 с. 234

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Етикетні жанри (привітання, вибачення)
Попрацюйте  з підручником: § 59-60  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал. Виконайте впр. 3
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Іноземна мова 

Тема: Контрольна робота з говоріння.
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Географія 

Урок № 50

Тема: Підсумкова контрольна робота.

Завдання за посиланням:       https://www.classtime.com/code/493Q55

5. Українська мова 

Тема: Написання текстів різних жанрів.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=NgrAyTsIhJA
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 29.03.2023

1. Іноземна мова

Тема: Контрольне тестування з читання. Перейдіть за посиланням та виконайте контрольну роботу https://docs.google.com/document/d/1VxzZoy8JbjxIE4aZJoiK1QS-pNI16sbP/edit?usp=sharing&ouid=105633952329437256653&rtpof=true&sd=true
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія та екологія 

Урок № 50      

Тема: Контрольна робота №2.

Виконати тест за посиланням https://www.classtime.com/

з кодом сесії 9W54J9

3. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок № 44

Тема: Творчий звіт ( презентація) « Я хочу знайти своє професійне місце в житті».

Вітаю! Це заключне заняття курсу ОПМ.

4. Біологія та екологія 

Урок № 51      

Тема: Виконати проект на одну з тем «Клонування організмів», «Нанотехнології в бвології», «Трансгенні організми: за та проти».

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 28.03.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 48        

Тема: Поняття про екологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та напрямки її реалізації.

Д/З: опрацювати ⸹ 64.Заповнити таблицю стор. 253.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Підсумковий урок. Бесіда про твори, які вивчені упродовж навчального року.

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайнурок № 49      

Тема: Узагальнення знань. Основні положення теми «Застосування результатів біологічних досліджень...»

Матеріал онлайнуроку:

https://docs.google.com/document/d/1ajFWDV04y-M-GonInSAebF4ydp0_yIbFOMUg3pHDJMM/edit?usp=sharing

Д/З: повторити стор. 254. Записати основні визначення.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 39) Тема: Основні поняття комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Підсумковий урок.

Підсумкова контрольна робота 11 клас

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-algebri-dlya-11-klasu-na-temu-povtorennya-185666.html

виконати тести у вигляді: питання – відповідь у зошит. 

останній урок - вичитала

Завдання на 27.03.2023

Виробниче навчання 

Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.8. Ведення обліку торгових операцій у програмі BAS Бухгалтерія. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням:  https://docs.google.com/presentation/d/1cTfPw-G1fQpxU1irL3ZUMuNrUB7BoiJ2/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 24.03.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 95) Тема: Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html    

§ 40 ст. 267 -270

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-u-vsesviti-184566.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 38) Тема:

Інтеграл та його застосування.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 7 – 8 ст. 57 - 70

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-integral-ta-yogo-zastosuvannya-265627.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-integral-ta-yogo-zastosuvannya-178717.html

опрацювати усі посилання, поняття, формули, рішення задач у зошит.

3. Іноземна мова 

Тема: Поважай себе
р. 164-166  ех. 2 (записати слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 5 (письмово складіть речення).
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4. Українська література 

Тема:  Контрольне тестування "Стоїчна українська поезія. Сучасна українська література" 

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 23.03.2023

1. Історія України  

& 29 опрацювати, знати основні події протидії України російській пропаганді та дезінформації та розгортання дипломатичної боротьби України, завдання 2,3 с. 234

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Оцінювальні жанри (похвала, осуд)
Попрацюйте  з підручником: § 57-58  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал (похвала, осуд)
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Технологія торгівлі 

Підсумкове заняття

Пройдіть тест за посиланням

https://www.classtime.com/code/W7MZNR

4. Іноземна мова 

Тема: Стрес під час навчання
р. 161-162 опрацюйте матеріал (focus on grammar), ех. 6 (поєднайти частини речень), ех. 7 прочитайте, перекладіть  текст
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Географія 

Онлайн урок №49

Тема: Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні. Досвід реалізації планів збалансованого розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України.

Практична робота№10. Аналіз секторальної економіки України.

Інструкція для виконання практичної роботи за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1vX1Nz-e99MdAX5VFI1wzOZ4rGdW5pExA/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Перегляньте відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=4hM13GvuxLk

Д/З. опрацювати §34, письмово виконати практичну роботу №10.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Українська мова 

Тема: Оцінювальні жанри (рецензія, характеристика)
Попрацюйте  з підручником: § 57-58  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал (рецензія, характеристика).  Виконайте впр. 4 (А, Б, Г), впр. 5 (1).
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 22.03.2023

1. Іноземна мова

Тема: Міжнародне навчання
р. 158-161  ех. 3 (записати слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 4 (прочитайте, перекладіть текст), ех. 5 (письмово дайте відповіді на питання)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія та екологія 

Урок № 47    

Тема: Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=KOOE5h6M6r0

Д/З: опрацювати ⸹ 62, 63 скласти конспект.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Основи професійної мобільності 

Урок № 43

Тема. Визначення підприємницьких якостей.

Матеріал уроку за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=kMIb26aRhJ4

Д/З.   Перегляньте відео урок та запишіть якості успішного підприємця.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Географія 

Урок №48    

Тема: Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні. Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації в Україні.

Перегляньте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=nOgMA1QcYlM

Д/З. опрацювати §32,33. Виконати дослідження «Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії».

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 21.03.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 45      

Тема : Біоетичні проблеми сучасної медицини.

Д/З: опрацювати ⸹ 59, 61 та заповнити таблицю стор.241.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  Найвагоміші здобутки сучасної культури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстка: Г. Пагутяк, Ю. Андрухович, В. Діброва, Я. Мельник.

Опрацюйте та законспектуйте теоретичний матеріал 250-253

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайнурок № 46      

Тема : Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=KOOE5h6M6r0

Матеріал онлайнуроку:

https://docs.google.com/presentation/d/1SLQ4D2VbbWunfyqMv3Q8JGVxDNPLja-U2TgpVRiZKSQ/edit?usp=sharing

Д/З: опрацювати ⸹ 60 скласти конспект основних тез та письмово надати відповіді на питання онлайнуроку.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 37) (онлайн урок) Тема:

Основна властивість первісної. Таблиця первісних.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 5 – 6 ст. 46-57

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pervisna-tablicya-pervisnih-pravila-nahodzhennya-pervisnih-neviznacheniy-integral-308411.html

опрацювати усі посилання, поняття, формули, рішення задач у зошит.

 

Завдання на 20.03.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.6. Вантажно-розвантажувальні роботи: організація охорони праці та безпека виконання. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1JL8YclbSYPpkcHjKJDatCn14hBh346WP/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true 

Завдання на 17.03.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 94) (онлайн урок) Тема:

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної теорії відносності

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/istoriya-rozvitku-uyavlen-pro-vsesvit-gipoteza-velikogo-vibuhu-fundamentalni-vzaemodi-v-prirodi-mikro-makro--ta-megasviti-194354.html   опрацювати тему за посиланням, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 36) Тема:Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html

§ 17 – 18 ст. 134 – 146

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pohidna-funkci-158459.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zastosuvannya-pohidno-do-doslidzhennya-funkciy-ta-pobudovi-grafikiv-funkciy-264982.html 

опрацювати усі посилання,поняття, формули, рішення задач у зошит.

Посилання на тест:

https://naurok.com.ua/test/zastosuvannya-pohidno-do-doslidzhennya-funkciy-ta-pobudovi-h-grafikiv-958597.html

виконати у вигляді: питання – відповідь у зошит. 

Підсумкова контрольна робота 11 клас

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-algebri-dlya-11-klasu-na-temu-povtorennya-185666.html

3. Іноземна мова 

Тема: Навіщо вивчати англійську
р. 154-157  ех.4 (запишіть слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 6 (прочитайте, перекладіть текст)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 16.03.2023

1. Історія України  

& 28 п. 3 - 6 опрацювати, повторити основні події,

Підготовка до НМТ: опрацювати тестові завдання теми ЗНО №31, виписати зміст завдань 13 - 24 у форматі запитання - відповідь, знати їх зміст

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)
Попрацюйте  з підручником: § 55-56  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Організація товарознавства 

Підсумкове заняття

Пройдіть тест за посиланням

https://www.classtime.com/code/RVKM98

4. Іноземна мова 

Тема: Видатні особистості США
р. 150-152  ех.2 (запишіть слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 3 прочитайте, перекладіть  текст
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Географія 

Онлайнурок №47

Тема: Провідні види сучасної промисловості України.

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств. Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування

Відеоурок за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=glYALbTPuWY

Д/З. опрацювати §31, 32 письмово скласти конспект основних тез.Виконати дослідження «Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників та споживачів»

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Українська мова 

Тема: Діалогічні жанри (листування)
Виконайте в. 2, 5 на с. 195-196
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 15.03.2023

1. Іноземна мова

Тема: Цікаві факти про країну
р. 147-148  ех.3 (прочитайте, перекладіть текст), ех. 4 (записати слово, транскрипція, переклад, слова вивчити)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Хімія 

Урок №43  

Тема: Виконання навчального проекту на тему «Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп»

Д/З. Користуючись Інтернет ресурсами виконати проект у вигляді презентації або буклету та надіслати на пошту викладачуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Вітаю! Курс хімії закінчено!

3. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок № 42

Тема. Основні правила успішної співбесіди.

Матеріал уроку за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1723obv2A54xSyoRi14aL_d_44eGUfLpw/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З.   Опрацюйте поданий матеріал. Прокоментуйте вислів: “Грамотне інтерв’ю – гарантія від безробіття”.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 38) (онлайн урок) Тема:

Підсумкова контрольна робота.

Посилання на тест:

https://naurok.com.ua/test/geometriya-11-klas-pidsumkova-kontrolna-robota-472983.html

виконати тест у вигляді: питання – відповідь у зошит.  

 

Завдання на 14.03.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 43        

Тема: Значення для планування селекційної роботи. Вчення М.І.Вавілова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

Перегляньте відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=S09aNojrK5Q

Д/З: опрацювати ⸹ 57 та скласти конспект основних тез.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 2. Українська література

Тема:  Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна

Опрацюйте та законспектуйте теоретичний матеріал 249-250

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайн урок № 44    

Тема:Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Генна інженерія людини: досягнення і ризики.

Перегляньте відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=Y8tHJ_dmu1w

Матеріал онлайн уроку:

https://docs.google.com/document/d/1dmXOMWQgyDNeSp5ElM9XuXPFNuDpu9L3fGe3DfCgiJQ/edit?usp=sharing

Д/З: опрацювати ⸹ 58 та скласти конспект основних тез.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 35) (онлайн урок) Тема:  

Логарифми та їх властивості. Логарифмічні функції.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 3 - 4 ст. 22-36

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-logarifmi-ta-h-vlastivosti-249431.html

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-logarifmichna-funkciya-grafik-ta-vlastivosti-32051.html

опрацювати усі посилання, поняття, формули, рішення задач у зошит.


Завдання на 13.03.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.6. Організація проведення інвентаризації та її документальне оформлення. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням:  https://docs.google.com/presentation/d/1bhGPyj85RPbCyPgQWlFuB9Hp68YAUBMW/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 10.03.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок  93) Тема: Розділ 5. Всесвіт. Всесвіт. Проблеми космології. Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини.

Єдина природничо-наукова картина світу

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 39 ст. 262 -266

опрацювати тему за посиланням, змістовний конспект 

2. Алгебра 

(урок 34) Тема:Показникові та степеневі функції, її властивості та графіки.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 1 ст. 7 - 10

Це посилання на розробку уроку:

https://naurok.com.ua/tema-pokaznikova-funkciya-grafik-i-vlastivosti-218953.html

Це посилання на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=GJbaUb1S8Xk

опрацювати усі посилання,поняття, формули, рішення задач у зошит.

3. Біологія і екологія

Урок № 42   (за заміною)

Тема: Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

Перегляньте відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=Ahj8duuOgZA

Матеріал онлайнуроку за посиланням:

https://view.genial.ly/63e39f29b28018001aef199e/presentation-basic-dark-presentation

Д/З: опрацювати ⸹ 56 та скласти конспект основних тез.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Іноземна мова 

Тема: Державні свята
р. 146-147  ех.6 (запишіть слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 7, ех.2
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Українська література 

Тема: Стильове розмаїття, експерементаторство, пошуки нових форм і тем.
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал с. 246-247
 

Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Завдання на 09.03.2023

1. Історія України  

& 28 п. 3 - 6 опрацювати, знати основні події, завдання 4,5 с.234

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Практична риторика
Тема: Інформаційні жанри (представлення, пояснення).
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=ojwcisrvlZQ
Попрацюйте  з підручником: § 53-54  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Технологія торгівлі 

Митне оформлення вантажів

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1KNmlTPZPLyhUIUQkBKOYiM3zW63kg77V/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1khGCW5bOPOUcN0s9mtGC0nbA04E8ljnv/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

4. Іноземна мова 

Тема: Політичний устрій
р. 144-145  ех.4 (запишіть слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), ех. 5 прочитайте текст, письмово дайте відповіді на питання
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Географія 

Урок №46     

Тема: Види промислового виробництва експортного спрямування. Виробництво і експорт електроенергії, машинобудівної і хімічної продукції.

Перегляньте відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=7FkUSzvLJbo

Інструкція для виконання дослідження https://docs.google.com/document/d/1g5veqW7hJW92ELKjZ_WhBkNFQ68tAS2k/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html

Д/З. опрацювати §30. Виконати дослідження «Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки» .

Виконану работу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Українська мова 

Тема: Інформаційні жанри (інструкція, повідомлення)
Виконайте в. 2, 5 на с. 189-193
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 08.03.2023

1. Іноземна мова

Unit 7. Gateway to the  USA
Тема: USA
р. 143-144  ех.2 (прочитайте, перекладіть текст), ех. 1 письмово дайте відпові на питання
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Урок № 41        

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології.

Тема уроку: Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних вчених-селекціонерів.

Перегляньте відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=hOhYJ7d-Mhw

Д/З: опрацювати ⸹ 55 та скласти конспект основних тез.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Урок №42  

Тема: Хімія і прогрес людства. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної та екологічної проблем.

Д/З. ознайомитися з ⸹34-35. Пройти тестування за посиланням:

https://www.classtime.com/ з кодом сесії WJ5DKK

4. Геометрія 

(урок 37) (онлайн урок) Тема:

Загальна формула для об’ємів тіл обертання.

Це посилання на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=MG7QSr3N7xg

опрацювати, формули, малюнки, та рішення задач у зошит

5. Географія 

Онлайнурок №45    

Тема: Економіка України в міжнародному у поділі праці.

Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні.

Перегляньте відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=ltrTP8IQzgo

Матеріал онлайнуроку:

https://drive.google.com/file/d/1lsfAeFPDewa_ScAYL0Np9reLfA9wott3/view?usp=sharing

Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html

Д/З. опрацювати §29, скласти конспект.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Урок № 40

Тема. Підготовка та проведення ділових зустрічей.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p9.html#p1

Д/З: складіть конспект за поданим матеріалом.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності   

Урок №41

Тема. Етапи створення резюме.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p8.html#p1

Д/З: Скласти власне резюме.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 07.03.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 39        

Тема: Практична робота. Оцінка екологічного стану твого регіону. (Донецька область)

Інструкція до практичної роботи за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/14bPbDSlQan9B5drer9FijYljzH2mr9WV/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: виконати практичну роботу письмово.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. Поява нового літературного покоління.

Опрацюйте та законспектуйте теоретичний матеріал 243-246

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Урок № 40        

Тема: Концепція сталого розвитку та її значення.

Д/З: опрацювати §45, письмово надати відповіді на питання 7-9 стор.212.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 33) (онлайн урок) Тема:

Тригонометричні функції. Способи розв’язання тригонометричних рівнянь і нерівностей.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html

§ 13 ст. 100, опрацювати параграф, означення, і формули у зошит.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sposobi-rozv-yazuvannya-trigonometrichnih-rivnyan-188270.html

усі приклади, до кожного з описаних способів рішення, у зошит.

5. Організація товарознавства  

Підготовка процесу до перевезення вантажів. Правила перевезення вантажів

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1zDNmTlfBR3lphG310BlT16w0P1rUmFgq/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1isQWCovurIo7yJIbcdq9DFBBvDCNhAFn/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на додатки

https://docs.google.com/document/d/1DNlJApoI1pYpGcjc4MWKwOdNgFWUUfxR/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1m0xBcK3f4tTdJivyeLKOXOum-X2m2IUC/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

Урок №44     

Тема:  Населення України. Практична робота №9 « Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні».

Перегляньте відео урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=MLq5Rsdv4hc

Д/З. опрацювати §28, письмово виконати практичну роботу №9, користуючись інструкцією за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1verkgwuPZnNMdySMa_qRZWPKaN34GXr0/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

 Виконати дослідження на одну з тем: «Сучасна географія трудової еміграції з України», «Соціальні проблеми багатофункціональних міст».

Виконану роботу  надіслати викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Карта народжуваності та смертності в Україні

https://uahistory.co/pidruchniki/dovgan-geography-11-class-2019-standard-level/dovgan-geography-11-class-2019-standard-level.files/image106.j

карта природного приросту населення України

https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/03/karta-prurodnuy-prurist-768x433.png

Карта густоти населення та урбанізації України

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/10065/mod_resource/content/1/image002.jpg

7. Основи професійної мобільності 

Онлайн урок №39

Тема. Практичне заняття. Секрети успішного працевлаштування.

Опрацюйте матеріал за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/15z0i0YeVebZFQdYWjBN4LdKpwKKBu6KP/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: скласти конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 29 п.1- 2 опрацювати, знати особливості культурного розвитку сучасної України, умови створення Православної церкви України, завдання 1,2 с.234

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

 

Завдання на 06.03.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку.  Підтема 8.4. Приймання товарів за кількістю і якістю. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням:  https://docs.google.com/presentation/d/135Mi1QLqvf8H4gTeXnKgq6ClaFnWX9Wt/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 03.03.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 91) (онлайн урок) Тема:

Міжзоряне середовище. Туманності. Зоряні системи – галактики. Світ галактик. Квазари.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html    

§38 ст. 254 -261

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-galaktika-ta-vidi-galaktik-77209.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 32) Тема:ТЕМА 4

Повторення. Підготовка до ДПА. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки. Функції, їх властивості та графіки.

Це посилання на розробку уроку:

https://naurok.com.ua/urok-diysni-chisla-ta-di-nad-nimi-vidsotkovi-rozrahunki-86256.html

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/zanyattya-z-algebri-prezentaciya-tema-diysni-chisla-ta-di-z-nimi-vidsotkovi-rozrahunki-159180.html

опрацювати, поняття, формули, рішення задач у зошит.

3. Фізика і астрономія 

(урок 92) Тема:Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти. Залікова тестова робота

Це посилання на тест:

https://naurok.com.ua/test/zalikova-robota-z-temi-zori-i-galaktiki-796080.html

Виконати у вигляді: питання - відповідь

4. Українська література 

Література рідного краю. Ознайомлення із життям та творчістю письменників-земляків.
Підготуйте повідомлення про одного  письменника Донеччини.

Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Завдання на 02.03.2023

1. Історія України  

& 28 п. 3 - 5 опрацювати, знати основні події укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, завдання 4,5 с.227

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних текстах.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=SFGx268Q96Q
Попрацюйте  з підручником: § 52  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в. 3, 5
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

Підготовка до НМТ: опрацювати тестові завдання теми ЗНО №31, виписати зміст завдань 1- 12 у форматі запитання - відповідь, знати їх зміст

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

4. Технологія торгівлі 

Декларування вантажів

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/18bVyCVPsutSUeOpJlB_GPgZm9fh007wA/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1oXnVDqK4p1KenKiyUUHFCdyu4_WfPrDh/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на бланк митної декларації

https://drive.google.com/file/d/19ix7GkWPL4ckIeEFUfiCBGBrAfQt5FFL/view?usp=share_link

Посилання на зразок митної декларація

https://drive.google.com/file/d/1aFWwjVAj3LiAuE_WympkdCcHOF13egCd/view?usp=share_link

5. Фізика і астрономія 

(урок  90) Тема:

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html 

§38 ст. 254 -261

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-molochniy-shlyah-budova-galaktiki-243679.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-molochniy-shlyah-budova-galaktiki-misce-sonyachno-sistemi-v-galaktici-zoryani-skupchennya-ta-asociaci-tumannosti-124761.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

6. Українська мова 

Тема: Контрольне тестування
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Маршрути руху транспортних засобів

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1YLwN0GZnGHLgAVNtrqNqjI1x2F_OucYG/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1pCgH4yB08NE1ctk-MiiAR3ZLwFjAotnK/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=tre

Посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1f5lj3k_oCsdjpX6iWNoLuDaLWFxffq-n/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 01.03.2023

1. Іноземна мова

Тема: Міжнародні організації та Україна.
р. 141-142  ех.9 (прочитайте, перекладіть текст, складіть план (письмово).
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Урок № 38        

Тема: Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контекст сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=sNLWNK60IF4

Д/З: опрацювати § 54, скласти короткий конспект.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Урок №41

Тема: Контрольна робота №2.

Перейти за посиланням та виконати тест https://www.classtime.com/   з кодом сесії EP3Q4N

4. Геометрія 

(урок 36) (онлайн урок) Тема:

Об’єм і площа циліндра, конуса. кулі.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ob-emi-i-ploschi-poverhon-til-obertannya-226427.html

опрацювати слайди з 10 -  22, формули у зошит, виконати тести у вигляді: питання – відповідь у зошит

5. Географія 

Онлайнурок №43    

Тема: Українська держава і територія держави України.

Перегляньте відео урок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=lBIZDyFeVn8

Матеріал онлайнуроку:

https://docs.google.com/document/d/1QveS8fRkrVM2QE3oRcUrqxgnbG1uHpZGPb6zfE9WLZ4/edit?usp=sharing

Д/З. опрацювати §27письмово надати відповідь на питання №2,5 стор.165.

Виконати дослідження на тему: Вплив війни в Україні на «Безпекову архітектуру в Європі».

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Урок № 37

Тема. Основні способи самопрезентації.

Матеріал уроку за посиланням:

https://naurok.com.ua/samoprezentaciya-soft-skills-300882.html

https://stsaltiv.gov.ua/useful-info/5-prostih-pravil-uspishnoi-samoprezentatsii

Д/З.   Опрацюйте поданий матеріал. За другим посиланням, складіть план власної самопрезентації.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Урок № 38

Тема. Принципи організації і способи пошуку роботи.

Матеріал уроку за посиланням:

https://kafedra.com.ua/sposoby-poshuku-roboty-suchasni-metody-plyusy-i-minusy-sposobiv-efektyvnist/

Д/З.   Опрацюйте поданий матеріал та складіть стисло конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 28.02.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 36        

Тема: Антропічний вплив на біорізноманіття.Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

Відеоурок за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2YdJq63qFP0

Матеріали онлайн уроку: https://docs.google.com/document/d/1G89DzHTcafh8KMF6B0h7ZGOcHie7woi9/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати § 51, виконати завдання на застосування знань з онлайнуроку.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса - зразок "Стоїчної поезії у світовій ліриці ("Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...", "Господи, гніву пречистого..."). Стан активної позиції ліричного  героя. Екзестенційна проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу. 

Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=C-KieEIcUuU

Опрацюйте та законспектуйте теоретичний матеріал 239-242

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Урок № 37        

Тема: Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство, міждержавні угоди. Червона книга України. Зелена книга.

Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=2-47o9iFv6M

Д/З: опрацювати § 52,53, скласти короткий конспект.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 31) (онлайн урок) Тема: Контрольна робота № 3.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 9 - 15 ст. 79 – 121

Виконати тематичні тести ст. 132 -133 у вигляді: питання – відповідь у зошит

5. Організація товарознавства  

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1PTlBev4Af4YylFurfSvk9IgUYGzvCuR5/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/13lY_niiF79nC0vTwypJBgiZcO6FH-suO/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1HMCBHbE4ZWyWML8RV685kkxoW4sjlI5g/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

Онлайнурок №42    

Тема: Політична географія та геополітика.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=PT2MoT__Rjo

Д/З: опрацювати §26 та виконати письмово завдання №6, 7 стор.158.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок № 36

Тема: Професійна кар’єра.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1kwiAOawOoSwSAhjTsfrQP5cXgkmqvQ_i/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З : опрацюйте поданий матеріал, складіть конспект-схему. Додайте якості, яких не зазначено.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 28 п.1- 2 опрацювати, знати особливості соціально – економічного становища України, завдання 1,2 с.227

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

 

 

Завдання на 27.02.2023

Виробниче навчання 

Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку.  Підтема 8.3. Правила перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням:  https://docs.google.com/presentation/d/1H7AsvhHUxeukxoatcaCDUtjGNiXILc1T/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 24.02.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 88) (онлайн урок) Тема:

Еволюція зір. Білі карлики

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§37 ст. 249 – 253

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zori-evolyuciya-zir-135739.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 30) Тема:Розв’язування задач.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-elementi-kombinatoriki-ta-matematichno-statistiki-144929.html

опрацювати слайди з 1- 15,поняття, формули, рішення задач у зошит.

3. Фізика і астрономія 

(урок 89 ) Тема:Фізично-змінні зорі. Нейтронні зорі.

Чорні діри

Це посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-chorni-diri-ta-neytronni-zirki-261604.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-biliy-karlik-neytronna-zorya-chorna-dira-214695.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

4. Українська література 

Стоїчна українська поезія.
Тема: Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості. 
Перегльньте відео матеріал https://www.youtube.com/watch?v=SB-T_Y9lTks
Опрацюйте теоретичний матеріал с. 236-238

Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Завдання на 23.02.2023

1. Історія України  

& 26 п. 2 -3 опрацювати, знати основні події Гібридної війни та бойових дій на сході України

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Стилістичні особливості частин мови.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=4J7gt5osUeQ
Попрацюйте  з підручником: § 51  с.181 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в. 2
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

& 27 п. 4 опрацювати, завдання 3,4 с.221

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

4. Технологія торгівлі 

Організація експортно-імпортних операцій

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1rOOIZM5iQSPTg_Xt_u6PqO4-ysguOSyG/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/10IUjAjrdSpuucrad9Vdik2cKHO5PDYse/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок 87) (онлайн урок) Тема:

Основні характеристики зір. Температура та розміри зір. Зорі та їх класифікація. Планетні системи інших зір. Маса зір.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§37 ст. 248 - 249

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-harakteristiki-zir-h-temperatura-rozmiri-ta-klasifikaci-zvichayni-zori-207708.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

6. Українська мова 

Тема: Стилістичні особливості частин мови.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=sBh-hatl4e0
Попрацюйте  з підручником: § 51  с. 182  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в  5, 7
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Характеристика вантажопотоків

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1rOOIZM5iQSPTg_Xt_u6PqO4-ysguOSyG/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/10IUjAjrdSpuucrad9Vdik2cKHO5PDYse/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1dzmcoW2iKZZymGPR9OZ4rIeAQm3wpPD0/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 22.02.2023

1. Іноземна мова

Тема: Міжнародні відносини України
р. 139-140  ех.5 (прочитайте, перекладіть текст),  ех. 6 (письмово)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Урок № 35      

Тема: Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки.    

           Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=VUnu9NWCTw0

Д/З: опрацювати § 50, письмово заповнити таблицю Екологічні проблеми літосфери, стор.195.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Онлайнурок №40  

Тема:  Узагальнення знань.

Матеріал до уроку за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1OOJZOH4iL-ssbIrkw3k6bnfjEmgBIhBd/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З. Розв’язати надані вправи письмово.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 35) (онлайн урок) Тема:

Об’єм і площа  піраміди.

(розв’язування задач.)

Це посилання на тест:https://naurok.com.ua/urok-na-temu-ob-em-piramidi-rozv-yazuvannya-zadach-97374.html

виконати у зошит наступним чином: питання – відповідь

Це посилання на повторення - формули:

https://miyklas.com.ua/p/geometria/11/ob-yemi-til-15472/ob-yem-pokhiloyi-prizmi-piramidi-i-konusa-15477/re-7ee06c42-93bc-40b3-abbe-75f3e2b38524

5. Географія 

Онлайнурок №41  

Тема: Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки.

Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування «інформаційного суспільства».

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://padlet.com/mascha001/1-20-41-89wf576dquda7nu5

Д/З: опрацювати §25та виконати письмово завдання на закріплення знань з онлайнуроку.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Урок № 34

Тема. Практичне заняття. Вправи з розвитку швидкості та гнучкості мислення, уваги, пам’яті.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1wx3mTpYBp6uSA4lycuJSpx-7mThZ9EzL/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З : виконайте тест та результат надішліть.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Урок № 35

Тема5. Створення власного професійного простору.

Модель професійно мобільного кваліфікованого робітника.

Опрацюйте матеріал за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1XxeiwOpfXLA4-LdwG3n3KESC3tjzhCGR/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З : опрацюйте поданий матеріал, складіть конспект-схему. Додайте якості, яких не зазначено.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 21.02.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 33      

Тема: Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Антропічний вплив на атмосферу.

Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=kCiIQRAJk00

Д/З: опрацювати § 47 , письмово виконати   стор. 182 самостійна робота - заповнити таблицю «Види забруднювачів».

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  Контрольне тестування з теми "Літературне "шістдесятництво". Митець і суспільство".

Виконайте тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3822012

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайн урок № 34          

Тема: Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм.

Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-OwD6V2__E

Матеріал до онлайнуроку:

https://docs.google.com/document/d/1ux4fpJ4PZkx216ekCHj6ipENzI6qyaVa/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати § 49 , письмово дати відповіді на питання №7-9 стор. 191.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 29) (онлайн урок) Тема Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 12 ст. 96 – 98, опрацювати тему, змістовний конспект, виконаємо разом ст.98 – 99 у зошит.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-elementi-statistiki-11-klas-riven-standartu-105786.html

опрацювати посилання, змістовний конспект, приклади рішень у зошит, зі слайду 15 виконати самостійно 2 завдання.

5. Організація товарознавства  

Характеристика транспортно-технологічних систем

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1t0_nb-wcRgrraOt2J1q2xpjzhMmsXStZ/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1aHInRRapMAGdWAPfERgMJRjpGsRs_o59/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1cs8UXd6NFQKtHfH1CGuugLb0ISC-WmN2/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

Урок №40  

Тема: Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники,   особливості просторової організації. Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу.

Практична робота №8. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію».

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I&t=1052s ( з 17.40 хв)

Інструкція до практичної роботи за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1MIaLNDd3g8V4Zmqr0Vr030WFTf1RDeyZ/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати §24та виконати письмово практичну роботу.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок № 33

Тема. Мислення як форма пізнання.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1AptaQVYAYOih0ws-xNzNoVrOiEJ47alu/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З : опрацювати матеріал, скласти конспект, виконати подане завдання.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 27 п.1 опрацювати, знати причини та передумови збройної агресії, завдання 1,2 с.220

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

 

Завдання на 20.02.2023

Виробниче навчання 

Тема 8.  Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку.  Підтема 8.2. Робота агента з постачання.  Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства. Презентація відкритого онлайн уроку виробничого навчання за посиланням:  https://docs.google.com/presentation/d/1LCq6prtM55eO07SIT2iqmJ54v7ga9x9_/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 17.02.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 85) (онлайн урок) Тема:

Розділ 4. Зорі і галактики

Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§36 ст. 242-248

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-fizichni-harakteristiki-soncya-52671.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 28) Тема: Графічне подання інформації про вибірку. 

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 13 ст. 102 – 105, опрацювати тему, змістовний конспект, виконаємо разом ст.105 у зошит.  

Це посилання на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=zbJTmNk0QRg

опрацювати тему, поняття та формули у зошит, рішення задач з відео у зошит.

3. Фізика і астрономія 

(урок 86 ) Тема:

Будова сонячної атмосфери. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sonce-sonyachna-aktivnist-i-vpliv-na-zemlyu-149260.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

4. Українська література 

Тема: Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.
Перегльньте відео матеріал https://www.youtube.com/watch?v=zxYG3hzRoSY 
Опрацюйте теоретичний матеріал с. 233-234

Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Завдання на 16.02.2023

1. Історія України  

& 26 п. 2 -3 опрацювати, знати основні події Євромайдану, Революції Гідності, завдання: скласти хронологічну таблицю цих подій (фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=BBER3RFJePc
Попрацюйте  з підручником: § 49  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в. 3,4
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

& 26 п. 4 - 5 опрацювати, завдання: написати повідомлення про подвиг героїв Небесної Сотні 

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

4. Технологія торгівлі

Особливості комерційної роботи під час експортно-імпортних операцій

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1TW_CoO1OM5XS_ojnuWDq181vkloShrrt/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1FJRGLyBz03_R_wdcbyv4kEMvhCXBeZMG/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок 84) (онлайн урок) Тема:

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти. Залікова тестова робота (з теми «Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень»)

Це посилання на тест:

https://vseosvita.ua/library/zalikova-testova-robota-no3-na-temumetodi-ta-zasobi-astronomicnih-doslidzen-496615.html

Виконати у вигляді: питання - відповідь

6. Українська мова 

Тема: Стилістичні особливості засобів словотвору.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=uHwLTfIE8nE
Попрацюйте  з підручником: § 50  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 2, 5.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Транспортно-технологічні системи

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1vg94xgVvMREOLPj7V7MqZEwTmO5GCx-t/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1dLGXv8bBRAC9oX3I_7xXk-QjY8FgUVMU/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 15.02.2023

1. Іноземна мова

Тема: Міжнародні відносини України
р. 137-138  ех.2 (запишіть слово, транскрипція, переклад, слова вивчіть),  ех. 3 (прочитайте, перекладіть текст, письмово складіть план до нього)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Онлайн урок № 32        

Тема: Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

Відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Ua-PIwbCBZU

Д/З:опрацювати §46, 47 стор. 180-181 та скласти стисло конспект.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Урок №39      

Тема: Складання навчальних проектів на одну з тем: « Дослідження Рн  ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості», « Неорганічні речовини в домашній аптечці та харчовій промисловості».

Д/З: виконати проект на одну з тем у вигляді презентації або буклету або інфографіки або відеоролика.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 34) (онлайн урок)

Тема: Об’єм і площа  піраміди  (розв’язування задач.)

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ob-em-prizmi-piramidi-226680.html

опрацювати слайди з 23 -  34, формули та приклади рішення задач у зошит

5. Географія 

Урок №38    

Тема: Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. Міграції, їх показники. Просторові тенденції міграційних процесів. Якість життя. Демографічні прогнози.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=F4rvflIKJBw ( до кінця )

План виконання досліджень за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1o6vl1OV7oViyZ991Xc_R6kZgWTVvq3ER/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Теми дослідження: «Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці», «Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу», «Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу».

Д/З: опрацювати §22 та письмово виконати дослідження на одну з запропонованих тем.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Урок № 31

Тема. Емоції і почуття в процесі праці.

Опрацюйте матеріал за посиланням:https://buklib.net/books/24495/

Д/З : складіть конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Урок № 32 

Тема. Мотиви і мотивація.

Пройдіть тест за посиланням:

https://buklib.net/books/24605/

Д/З : Результат тесту вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 14.02.2023

1. Біологія і екологія 

Урок № 30          

Тема:Проект. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем

( природних або штучних).

Орієнтовний план для виконання проекту за посиланням

https://vpubud.lutsk.ua/news/14-13-01-30-03-2020/

Д/З:   опрацювати завдання  стор.150 та матеріал за посиланням. Обрати  самостійно екосистему для дослідження  та виконати проект письмово.

 Виконану роботу надіслати на пошту викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах "Маруся Чурай"

Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=mNNoGY8xcyM

Опрайюйте і законспектуйте с. 231-232

Читати роман у віршах "Маруся Чурай" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1042

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайн урок № 31          

Тема: Узагальнення знань.

Матеріал онлайнуроку: https://docs.google.com/presentation/d/1GDPjCdDAMugn8e-VzJ9vA13goWtkpuZ9/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З:опрацювати стор.175. Пройти тестування за посиланням:https://naurok.com.ua/uzagalnennya-ta-sistematizaciya-znan-z-temi-ekologiya-11-klas-iisemestr-214469.html

Відповіді на тест записати в зошит та фото надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 27) (онлайн урок) Тема:

Початкові відомості про статистику.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 12 ст. 96 – 98, опрацювати тему, змістовний конспект, виконаємо разом ст.98 – 99 у зошит.

5. Організація товарознавства  

Особливості надання послуг різним видом транспорту

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1lYVt5Tkcx-NYBcGVUJVQ5DPEZHrJ4Q-j/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1H3NBj7wRamjyt7PaOP5t0vlTKkhhdRrB/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1IHlxrG0EXLetIb-nYcvJL5jfkSHA4_ge/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія

Урок №38    

Тема: Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. Міграції, їх показники. Просторові тенденції міграційних процесів. Якість життя. Демографічні прогнози.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=F4rvflIKJBw ( до кінця )

План виконання досліджень за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1o6vl1OV7oViyZ991Xc_R6kZgWTVvq3ER/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Теми дослідження: «Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці», «Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу», «Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу».

Д/З: опрацювати §22 та письмово виконати дослідження на одну з запропонованих тем.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок№ 30

Тема. Пізнавальна сфера. Відчуття та сприймання.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1rzQUxzaOXYyGz_5IdLLtdrIZE5gcmRUN/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З : складіть конспект, виконайте тест та визначте власний тип сприймання інформації.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 26 п.1 опрацювати, знати основні події зриву угоди про асоціацію України та Європейським Союзом (ЄС), завдання 1 с.213

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

Завдання на 13.02.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.2. Транспорт для перевезення товару. Організація перевезення вантажів. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1_B0hdYse22RUaAjP_DTtbKLE3liK3wqa/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 10.02.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 82) (онлайн урок) Тема:

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Сучасні наземні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§35 ст. 238-241

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-nazemni-y-kosmichni-teleskopi-134838.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

2. Алгебра 

(урок 26) Тема: Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності події. Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 11 ст. 90 - 92

Це посилання на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=buwZvjSDC4c

опрацювати тему, поняття та формули у зошит, рішення задач з відео у зошит.

3. Фізика і астрономія 

(урок 83 ) Тема:Приймачі випромінювання. Застосування в телескопо-

будуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні космічні дослідження

Це посилання на презентацію:

http://www.myshared.ru/slide/1395089/

Це посилання на презентацію:

https://vseosvita.ua/library/sucasni-nazemni-i-kosmicni-teleskopi-astronomicni-observatorii-196734.html

опрацювати тему за посиланнями, змістовний конспект

4. Українська література 

Тема: Позакласне читання. Інтимна лірика Ліни Костенко

Проаналізуйте на вибір одну поезію Ліни Костенко (схема аналізу додається) https://docs.google.com/document/d/19ENzJ1mzXAfVfu-7XuleRhA7McvRRKn3/edit?usp=sharing&ouid=105633952329437256653&rtpof=true&sd=true

Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Завдання на 09.02.2023

1. Історія України  

& 22 опрацювати, знати основні події соціальних процесів, завдання 1, 2 с. 180

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна і розмовна лексика. Оцінна лексика.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=qem-PvPDa_0
Попрацюйте  з підручником: § 47  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в. 2 
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

Підготовка до НМТ

Пройти онлайн - тестування https://vseosvita.ua/test/start/ajq201

4. Технологія торгівлі 

Система ІНКОТЕРМС.

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1B4LASaGBrZWhMz9bObPbgcodRajZ_XEA/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на презентацію

https://docs.google.com/presentation/d/1ACVtNEej4sVnd6FTuN6AsBS2bNMAd0HA/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок  81) (онлайн урок) Тема:

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФІЗИЧНИХ І АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Дослідження електромагнітного  випромінювання небесних світил. Фотометричні величини та спектральний аналіз.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html  

§35 ст. 235-238

https://naurok.com.ua/metodi-ta-zasobi-astronomichnih-doslidzhen-309846.html

опрацювати параграф та презентацію, змістовний конспект

6. Українська мова 

Тема: Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=nZXG6E0CoOI
Попрацюйте  з підручником: § 48  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 2, 5.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Правила перевезення вантажів дрібними відправками

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1mPAfkW-wZ5UoVs1VKz_Swoxfb_iLP5A_/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1mIbq7YZbnzwqzZ7J1uBuubnOgvfC8aKq/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 08.02.2023

1. Іноземна мова

Тема: The British Council
р. 136 Focus on grammar (опрацювати теоретичний матеріал) ех.6, 7  
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Урок № 29          

Тема: Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

Переглянути відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=hPqj8gEChn8

Д/З:опрацювати § 45, стор.174 Самостійна робота з таблицею. Біосфера як найвищий рівень організації життя -   надати відповідь письмово.

Виконану роботу надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Онлайн урок № 38  

Тема: Практична робота №2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Інструктаж з БЖД.

Матеріал до уроку за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/15FX5zuJk-RSKZeP6W8NQmb7r8vGS67aL/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З. користуючись відео складіть звіт письмово на виконайте запропоновані досліди. Або виконайте письмово роботу користуючись інструкцією

на стор. 205 підручника.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 33) (онлайн урок) Тема:

Об’єм і площа призми. (розв’язування задач.)

Це посилання на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=QgSF2kW3oT4

https://www.youtube.com/watch?v=mC0ADZzHzvg

https://www.youtube.com/watch?v=LOsDBaTQXns

опрацювати відео, рішення 5 задач з будь якого з них, у зошит

5. Географія 

Онлайнурок № 37    

Тема: Демографічні процеси у світосистемі. Динаміка чисельності населення світу.

Практична робота 7. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

Перегляньте матеріал за посиланням:

Відео урок https://www.youtube.com/watch?v=F4rvflIKJBw ( до 21 хв)

Інструкція до практичної роботи

https://docs.google.com/document/d/11Tt3sizjHWtjq2gbnfp1A6IROaaSTvBM/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати §20 та письмово виконати практичну роботу 7.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Урок №28

Розділ 3. Критерії професійно мобільного кваліфікованого робітника.

Тема4. Психологічні регулятори особистості.

Властивості людини та їх прояви в поведінці, діяльності, спілкуванні.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1kjRJrKUEVvYGcpwmLf995jXzm4qswN4b/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З:опрацювати поданий матеріал, заповнити письмово діаграму подану в презентації.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Урок № 29

Тема.   Тестування. Визначення власного темпераменту.

Пройдіть тестування за посиланням:

https://wikigrowth.ru/tests/test-na-temperament-mpi/

Д/З : Результат тесту вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 07.02.2023

1. Біологія і екологія 

Онлайн урок №27  

Тема: Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

Матеріал до уроку:

https://docs.google.com/document/d/1KRX14-kUmS4ZvB46B07Gz2kbWnyZ_BBB/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати § 42стор.160-161 та письмово надати відповідь на питання №8,9.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема:  "Хай буде легко дотиком пера...", "Недумано, негадано..." - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. ЇЇ  сповідальність. "По сей день Посейдон посідає свій трон...": мотив єднання людини зі світом рукотворної краси і природою. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне. 
Робота з підручником с. 229-230, змістовний конспект 
Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Урок №28  

Тема: Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

Переглянути відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=0lNSXbJQyvU

Д/З:опрацювати § 43,44, стор.166 Самостійна робота з ілюстраціями. Потік енергії у біосфері -   надати відповідь письмово.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 25) (онлайн урок) Тема:

Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 15 ст. 121

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-chastota-ta-ymovirnist-vipadkovo-podi-algebra-9-klas-105660.html

опрацювати презентацію, основні поняття і приклади у зошит

5. Організація товарознавства  

Порядок складання комерційних актів.

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1Kgd8Bk5L2wYI5tHA0SDXoeW2VaqGY6g0/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/14F9OlbrxrvtXxU3q_iATKigkpVRvzi0S/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на акт

https://docs.google.com/document/d/1Ac65n2zEJ3PvMKrTryQjei-eZjrZTrRv/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

Урок №36    

Розділ Ⅲ. Загальна суспільно-географічні закономірності світу.

Тема: Географічний простір. Його системо утворювальна роль та характеристики.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=KjAclyHOZGk

Д/З: опрацювати §19 та письмово надати відповіді на питання №3,6.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Онлайнурок №27   

Тема. Спілкування в електронному просторі.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1kjRJrKUEVvYGcpwmLf995jXzm4qswN4b/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З:  письмово складіть схему  або інфографіку  за поданим матеріалом.

Фото роботи вислати викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 21 опрацювати, знати основні події формування ринкової економіки в Україні, завдання 1, 7,8 с.171

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

Завдання на 06.02.2023

Виробниче навчання Тема 8. Відправлення товаро-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи їх зберігання, своєчасну доставку. Підтема 8.1. Види інструктажів з питань охорони праці. Охорона праці на підприємстві. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням:     https://docs.google.com/presentation/d/1gTM2tqi11afa6_gWfJQck1wQx7jz1WX2/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true

Завдання на 03.02.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 79) (онлайн урок) Тема:

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти. Залікова тестова робота

Це посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=WkVpSEB9PEs

опрацювати, рішення задач у зошит

посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktikum-iz-rozv-yazuvannya-zadach-207095.html

опрацювати, рішення задач у зошит

2. Алгебра 

(урок 24) Тема: Класичне означення ймовірності.

Це посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-vipadkova-podiya-klasichne-oznachennya-ymovirnosti-254262.html

опрацювати, змістовний конспект.

3. Фізика і астрономія 

(урок 80 ) Тема:Контрольна робота

Це посилання на тестову контрольну роботу:

https://vseosvita.ua/test/zalikova-testova-robota-z-temy-fizyka-soniachnoi-systemy-27303.html

Виконати у вигляді: питання – відповідь.

4. Українська література 

Тема: Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). "Страшні слова, коли вони мовчать" ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві. 
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал на с. 226-229
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=EZ7zrqfjHho
Прочитайте поезію "Страшні слова, коли вони мовчать" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5723
Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Завдання на 02.02.2023

1. Історія України  

Практичне завдання: за змістом с. 153 - 155, дати письмово відповіді на запитання 1,2 с. 153

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів. 
Попрацюйте  з підручником: § 45  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в. 5, 7
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

Підготовка до НМТ

Пройти онлайн - тестування «Відновлення незалежності України»

https://vseosvita.ua/test/start/oav978

4. Технологія торгівлі 

Зміст, умови і порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів.

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1tOFMb8mVSUilSnXbX0J5X5My8IMu0smT/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекції

https://docs.google.com/document/d/1B8T2XRP69F3emONtEtR6Z9P9ec8l-gn1/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання презентацію

https://docs.google.com/presentation/d/1n86w6ZDkR_N-XFk_FHrzdWUYxUJ9-OYv/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок  78) (онлайн урок) Тема:

Космогонія Сонячної системи.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html  

§34 ст. 230-234

https://naurok.com.ua/kosmogoniya-sonyachno-sistemi-269328.html

опрацювати параграф та презентацію, змістовний конспект

6. Українська мова 

Тема: Стилістичні особливості слів іншомовного походження.
Попрацюйте  з підручником: § 46  в. 1  опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 4, 7.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Порядок відправки вантажів від органів залізничного транспорту.

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1C7a15XsoPXakmI-GZeCj0Pne6W_avD-g/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1eGsIGuh5cEzY90_28p1Q-omeanuY47ya/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 01.02.2023

1. Іноземна мова

Тема: Великобританія та Україна. 
р. 134-135 ех.2 (запишіть слово, транскрипція, переклад, вивчить слова),  ех. 4 (прочитайте текст, письмово дайте відповіді на питання).
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Урок №26    

Тема: Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини, типи та закономірності сукцесій.

Матеріал до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=EGxqmL8l3pY   ( починаючи з 7хвилини)

Д/З: опрацювати § 41 та письмово виконати стор. 158 самостійна робота.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Онлайн урок №37    

Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=nu4IcTLbK2w

Матеріал до онлайнуроку

у https://docs.google.com/document/d/15FX5zuJk-RSKZeP6W8NQmb7r8vGS67aL/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З. опрацювати §33, виконати вправу №267 письмово.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 32) (онлайн урок) Тема:

Об’єм і площа призми.

https://miyklas.com.ua/p/geometria/11/ob-yemi-til-15472/ob-yem-priamoyi-prizmi-i-tcilindra-15475/re-81151fd4-d4f0-445b-8693-e7a6d2c07227

https://vseosvita.ua/library/obem-ta-plosa-poverhni-prizmi-80669.html

опрацювати презентації, змістовний конспект

5. Географія 

Урок №35     

Тема:  Біосфера та системи Землі. Біосфера та її складові.Біосфера та ґрунти.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=ATBK7MGeo68

https://www.youtube.com/watch?v=cZq0oDG6AIM

Д/З: опрацювати §17 та скласти конспект. Виконати дослідження на одну з тем: «Деградовані ґрунти: причини та перспективи використання», «Чинники порушення широтної зональності на материках та території України».

Фото роботи надіслати на пошту викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

За цим посиланням ви знайдете  матеріал гарний для онлайну

https://geographermaranda.blogspot.com/p/11.html

6. Основи професійної мобільності 

Урок №25

Тема. Особливості ділового етикету.

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/10prishak_etyka_dilovyh_stosunkiv/p2-1.html

Д/З: складіть конспект за поданим матеріалом.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Онлайнурок №26

Тема. Практичне заняття. Вміння спілкуватися з людьми.

Матеріал до онлайнуроку за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/18ky0ZoKwL2bRCN24Jj6smpka3D736xz9/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: пройти тестування, проаналізувати власні результати та відповісти письмово на питання бесіди.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 31.01.2023

1. Біологія і екологія

Урок №24    

Тема: Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах..

Матеріал до уроку: https://www.youtube.com/watch?v=f4GD9VqS3OE

Д/З: опрацювати § 39стор.150 та письмово надати відповідь на питання №8,9.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема: Образ любові як утілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Переглянути відеоматеріал https://www.youtube.com/watch?v=J-c0YsX_0KM

Робота з підручником с. 222-225, змістовний конспект

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія і екологія 

Онлайн урок №25    

Тема: Агроекосистеми, їхня структура та особливості функціонування.

Матеріал до уроку:

https://docs.google.com/document/d/1DQpHiWzKR8gs9WPlH3-8uWJnWCFRbcsP/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати § 42 стор. 159-160; письмово стор. 161 завдання на порівняння.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра 

(урок 23) (онлайн урок) Тема:

Перестановки, розміщення, комбінації.

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 11 ст. 90 – 92, виконаємо разом ст. 93 усі 5 приклади у зошит

https://naurok.com.ua/prezentaciya-rozmischennya-perestanovki-kombinaci-98154.html

опрацювати презентацію, основні поняття і приклади у зошит

5. Організація товарознавства  

Організація перевезення вантажів залізничним транспортом.

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1VQNIj8gIVh-zdw3_Zcxr8sZ4pbEEcNQQ/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/115fDZ-reDUmIKTTJZtqal4-NLqk9wRiu/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

Урок №34     

Тема: Води суходолу.

Перегляньте відео урок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=pVmHhCZlB5c

Д/З: опрацювати §16 та скласти конспект. Виконати дослідження на одну з тем: «Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України», «Карстровий рельєф як приклад взаємодії геосфер», « Прозорість води у ставку від чого залежить і чому змінюється?»

Фото роботи надіслати на пошту викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності

Онлайн урок№24

Тема. Практичне заняття . Тест «Визначення стилю спілкування».

Пройдіть тест за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1kUBcsKWbkMpMWX8nZx7PjMy2R4M30VWZ/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: Пройти тест та написати власний аналіз результатів.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 20 п. 1 - 2 опрацювати, знати основні події державотворчих процесів в Україні, завдання: скласти хронологічну таблицю за змістом (дата - подія)

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

Завдання на 30.01.2023

Виробниче навчання 

Тема 7. Діловодство та управлінська документація. Підтема 7.4. Складання документів матеріально-технічного постачання. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1ShwlehtDRRZwq8cvoR6wKW5qQSGIBjVy/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true Опрацювати конспект та виконати практичне завдання.

Завдання на 27.01.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 76) (онлайн урок) Тема:

Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій

https://naurok.com.ua/kosmichni-doslidzhennya-ob-ektiv-sonyachno-sistemi-ruh-shtuchnih-suputnikiv-i-avtomatichnih-mizhplanetnih-stanciy-269323.html

опрацювати посилання, змістовний конспект.

2. Алгебра 

(урок 22) Тема: ТЕМА 3.

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

https://pidruchnyk.com.ua/1249-algebra-11-klas-bevz.html

§ 9 ст.79 – 80, виконаємо разом сторінка 80-81

§ 10 ст.83 – 86, виконаємо разом сторінка 86-87

3. Фізика і астрономія 

 (урок 77 ) Тема:Розвиток космонавтики.

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 34 231 -234

опрацювати посилання, змістовний конспект.

https://naurok.com.ua/rozvitok-kosmonavtiki-269324.html

опрацювати посилання на презентацію з 16 слайду, змістовний конспект.

4. Українська література 

Тема: Григір Тютюнник. Коротко про письменика. "Вічна" тема "любовного трикутника" в новітній інтерпретації в новелі "Три зозулі з поклоном"
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал на с. 219-222
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=N8_Gz9YnhrM
Прочитайте новелу "Три зозулі з поклоном"
Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 26.01.2023

1. Історія України  

& 19 п. 6 - 7 опрацювати, знати основні події багатовекторності зовнішньої політики України та її наслідки, завдання: скласти хронологічну таблицю за змістом (дата - подія)

(фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Стилістична норма
Тема: Стилістична норма. Стилістична помилка.
Попрацюйте  з підручником: § 44  в. 1 с. 149 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал (стилістична помилка)
Виконайте   в. 7 с. 153 
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

Підготовка до ЗНО тема 30

Пройти онлайн - тестування "Початок перебудови"

https://vseosvita.ua/test/start/xfu46326.01

4. Технологія торгівлі 

Міжнародні комерційні торгово-посередницькі операції

посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/12hFdf9ytXtX5ewKY92MCqG6J2jLbbMSO/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1LYEK8EVhZbzgKoQBFMsUTw8Nf7QFaJt6/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на додаток

https://docs.google.com/document/d/1Mv0q7feoBHesqc_JK_8E5FGhDTSPiCy-/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок 75) (онлайн урок) Тема:

Карликові планети та малі тіла Сонячної системи.

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 33 ст.226 - 230

опрацювати параграф

https://naurok.com.ua/prezentaciya-karlikovi-planeti-astero-di-mali-tila-sonyachno-sistemi-261603.html

опрацювати посилання, змістовний конспект.

6. Українська мова 

Тема: Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів.
Попрацюйте  з підручником: § 44  в. 1 с. 149-150 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 2, 5.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Оплата за перевезення вантажів автомобільним транспортом.

посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1DN1zYRm90h-YQe-QEf10UmprrI3mjbU3/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1XoDwPDn_smPgDxbST5yxZC-s7_XYPeB4/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

 

Завдання на 25.01.2023

1. Іноземна мова

Тема: Всесвітній день дружби.
р. 132-133 ех.4 (прочитайте, перекладіть текст),  ех. 5 (дайте відповіді на питання).
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  і екологія 

Онлайн-урок №23    

Тема: Властивості та характеристика екосистем.

Матеріал до уроку:

https://docs.google.com/presentation/d/1_0kFdqph70XJ4Umf1nvdBHYWOkRoyJma/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: : опрацювати § 40 або матеріал до уроку, та скласти стисло конспект.

Письмово виконати завдання стор.154 Самостійна робота на порівняння.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Урок №36  

Тема: Біологічне значення металічних та неметалічних елементів.

Перегляньте відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=6aUThVn7UGE

Д/З. опрацювати §32, виконати вправу №260 письмово.

Виконану работу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 31) (онлайн урок) Тема:

Об’єми і площі поверхонь тіл. Об’єм і площа прямокутного паралелепіпеда.

https://www.youtube.com/watch?v=gRRndfQjADQ

https://www.youtube.com/watch?v=V-EOImlzUa8

опрацювати з посилань відео, змістовний конспект з формулами та прикладами рішень задач

https://gdz4you.com/prezentaciyi/matematyka/obyemy-mnogogrannykiv-17615/

слайди 3-5

5. Географія 

Онлайн-урок  №33     

Тема. Гідросфера та системи Землі. Запаси води на Землі.

Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течій на клімат одного з материків.

Перегляньте матеріал за посиланням:

 Відео урок  https://www.youtube.com/watch?v=vFBt0CNd8ag

 Інструкція до практичної роботи

https://docs.google.com/presentation/d/1HXYDKbIVBVny8ltuYw_5ZfU5ATAYhHZE/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати §15 та скласти конспект. Письмово виконати практичну роботу 6.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

Онлайн-урок №22

Тема. Етика та психологія ділового спілкування професіонала. Спілкування як форма прояву активності особистості.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/16xmLodjWSdFO7GjN_7OddRqmYexUfSrq/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: Опрацювати поданий матеріал та письмово виконайте завдання з матеріалу уроку.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності  

Урок №23

Тема. Моральний  аспект  ділового спілкування.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/10prishak_etyka_dilovyh_stosunkiv/p3-3.html

Д/З: Опрацювати поданий  матеріал та письмово скласти конспект.

Фото роботи вислати викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завдання на 24.01.2023

1. Біологія і екологія

Урок №21  

Тема: Механізм регуляції густоти та чисельності популяцій.

Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=lS7Sd1ds4t8

Д/З: : опрацювати § 38 та скласти стисло конспект.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2. Українська література

Тема: Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. Інтимна лірична збірка «Цю жінку я любив». Поезія про вічну, одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, колористикою.

Переглянути відеоматеріал https://www.youtube.com/watch?v=jpzBpO00kOg

Робота з підручником с. 215-218, змістовний конспект

Читати поезію «У синьому небі я висіяв ліс» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5128

Підручник Українська література 11кл. https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

Фото роботи надіслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

3. Біологія і екологія

Онлайн урок №22  

Тема: Екосистемологія. Екосистеми, їх структурна організація.

Матеріал до уроку: https://docs.google.com/presentation/d/1eDPw7nxrrl09RoF6i9XaxNQtqhjb3gCB/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: : опрацювати § 39 або матеріал до уроку, та скласти стисло конспект.

Письмово виконати завдання стор.151 «Біологія+Біорізноманіття».

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Алгебра

(урок 21) (онлайн урок)

Тема: Контрольна робота № 2. (з теми інтеграл та його застосування)

https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-intehral-i-ioho-zastosuvannia-572518.html виконати контрольний тест у зошит, вигляд: питання відповідь

5. Організація товарознавства

Замовлення на автотранспортні засоби для перевезення вантажів

посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1bwdfmgxH1JXMoRS8Rs7WkSn-zlayBoCD/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1DDACnrFcF-9bwg5Pr0tQxAZFaepekrop/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія

Урок №32    

Тема: Кліматичні умови та ресурси. Вплив атмосфери на літосферу.

Перегляньте матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GhW7AtEduiA

Д/З: опрацювати §14 та скласти конспект. Виконати дослідження на одну з тем: «Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання», «Система протидії засухам у своїй місцевості».

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

7. Основи професійної мобільності

Урок№21      

Тема. Професійна конфіденційність

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://studwood.net/2054492/buhgalterskiy_uchet_i_audit/konfidentsiynist#532

Д/З: Опрацювати поданий матеріал та письмово скласти конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 8. Історія України

& 19 п. 4 -5 опрацювати, знати основні події утвердження ринкової економіки та запровадження національної валюти – гривні, завдання 5.6 с. 152

Підручник Історія України, 11 клас

Завдання на 23.01.2023

Виробниче навчання 

Тема 7. Діловодство та управлінська документація. Підтема 7.3. Правильність оформлення розрахунково-грошових документів. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/11lwfR8DMBRsXNyXxKrwZQ-8zMRsiQj5X/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true Завдання: Опрацювати конспект. Заповнити касові документи.

Завдання на 20.01.2023

1. Фізика і астрономія 

(урок 73) (онлайн урок) Тема:

Планети-гіганти.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 32 ст. 223-226

Посилання на презентацію: https://naurok.com.ua/planeti-giganti-yupiter-saturn-uran-neptun-269322.html

опрацювати обидва посилання, змістовний конспект.

2. Алгебра 

(урок 20) Тема: Розв’язування типових задач.

Посилання на презентації:

https://www.youtube.com/watch?v=rLptTWA4UHw

https://www.youtube.com/watch?v=JzHXfyrEbEU&t=101s

опрацювати посилання на обидва відео, усі приклади рішень знаходження площ плоских фігур у зошит

3. Фізика і астрономія 

(урок 74) Тема:Супутники планет

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 32 ст. 222-226

Посилання на презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suputniki-planet-207727.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suputniki-sonyachno-sistemi-135748.html

Опрацювати усі посилання, змістовний  конспект, розкрити тему.

4. Українська література 

Тема: Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. "Балада про соняшник" - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал на с. 211-214
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=jLi7FxXdDAY
Прочитайте поезію "Балада про соняшник" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=879
Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Завдання на 19.01.2023

1. Історія України  

& 19 п. 1 -3 опрацювати, знати основні події, завдання 2,3,4 с. 152 (фото виконання прикріпити Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Підручник Історія України, 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/451-storya-ukrayini-strukevich-romanyuk-drovozyuk-11-klas.html

2. Українська мова 

Тема: Розділові знаки в складних реченнях. Пунктуаційний практикум. 
Повторіть конспекти за попередні уроки
Виконайте  с.135 впр.7,  с. 139 впр. 7  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України  

Підготовка до ЗНО тема 30

Пройти онлайн тестування "Відновлення державної незалежності України"https://vseosvita.ua/test/start/ngp983

4. Технологія торгівлі 

Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності

посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1cIBO3L9nVVDNjv40gTubh1JvLg1Rx5TM/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1HBTpaTQEUvSA_-sCaLFa4nqRNXp5xcz8/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на презентацію

https://docs.google.com/presentation/d/1dtE3rginhzMwEtQSrsIEHnigc2yEunic/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

5. Фізика і астрономія 

(урок 72) (онлайн урок) Тема:

Планети земної групи.

Посилання на підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 32 ст. 222-223

Посилання на презентацію:

https://naurok.com.ua/planeti-zemno-grupi-133833.html

опрацювати обидва посилання, змістовний конспект.

6. Українська мова 

Тема: Розділові знаки  при прямій мові
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=AQyKTCHr97o
Попрацюйте  з підручником: § 43  в. 1 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 2, 3.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Організація товарознавства

Порядок оформлення документів на перевезення вантажів.

посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/16aAWBMVWlhGr2Lq_fgUkmmNsNCQohc21/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1zHDwXh9XwOlgUyvg5gQhvlnfjwvCpi2h/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Завдання на 18.01.2023

1. Іноземна мова

Unit 5.The Place of Ukraine in the World
Тема: Україна та ЄС
р. 129 ех.2 (записати слово, транскрипція, переклад, слова вивчити), р. 130 ех. 3 (прочитайте, перекладіть текст)
Підручник Буренко Англійська мова 11к., 2019 р. https://shkola.in.ua/1081-anhliiska-mova-11-klas-burenko-2019.html
Виконану роботу надсилати викладачу на пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Біологія  

онлайн урок №20    

Тема: Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій.

Матеріал до уроку:

https://docs.google.com/document/d/1fqOTA9MCr5wIepLT6Ude-iD4vvvtlVKd/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: : опрацювати § 36 або матеріал до уроку, та скласти стисло конспект.

Письмово завдання «Метод мічення і повторного відлову» стор.142.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Хімія 

Онлайн урок №35  

Тема: Обчислення кількості речовини, маси, об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції в разі надлишку реагенту.

Перегляньте відео урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=90nL-p4_IyU

матеріал до онлайн уроку:

https://docs.google.com/document/d/1kcsxJBrXPtYWUfFP6d1KJgYq1h4h6ruC/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З. опрацювати §22, виконати вправи №169,170 письмово.

Виконану роботу надіслати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Геометрія 

(урок 30) (онлайн урок) Тема:

Піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної й повної поверхонь піраміди. Перерізи многогранників.

Опрацювати відео з посилання, змістовний конспект, рішення задач у зошит

https://www.youtube.com/watch?v=ZD3IYUxefWM

5. Географія 

урок №31      

Тема. Атмосфера та системи Землі. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера.

Практична робота №5. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

Перегляньте матеріал за посиланням:

Відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=JeQvRKH2528

Інструкція до практичної роботи https://docs.google.com/presentation/d/1EkSbtt-bNr-zUdJ0kMYQN5k6h1yHt4_L/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати §12,13,14 та скласти конспект.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Основи професійної мобільності 

онлайн урок №19

Тема.Самовиховання особистості.

Перегляньте матеріал за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/105kei0zgIjBBpUcjM9CmgPZ_NNJVPRl4/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: Опрацювати поданий матеріал та скласти конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Урок № 20

Тема. Професійна компетентність та професійна компетенція.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://studwood.net/2054491/buhgalterskiy_uchet_i_audit/profesiyna_kompetentnist

Д/З: Опрацювати поданий матеріал та скласти конспект.

Фото роботи вислати викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завдання на 17.01.2023

1. Біологія 

Онлайн урок №18  

Тема: Екологічні чинники, їх класифікація.

Матеріал до уроку:

https://docs.google.com/presentation/d/1fVJ22lLpeywiFjGnOs6OFVMnXfX9pIkg/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: переглянути відео урок, опрацювати та скласти стисло конспект

§ 35.Виконати письмово завдання стор. 135
«Біологія + Світло. Значення світла для рослин»
Фото роботи надіслати на пошту викладачу
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Українська література 

Тема: Дмитро Павличко. Основні відомочті про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш "Два кольори", який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роь антитези. Збірка любовної лірики "Таємниця твого обличчя". Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання ("Я стужився, мила, за тобою").
Перегляньте відеоматеріал https://www.youtube.com/watch?v=sw057qhBVIs
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал на с. 206-210
Прочитайте поезію "Два кольори" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=101
" Я стужився, мила, за тобою" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=167
Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Біологія 

Урок №19  

Тема: Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.

Матеріал до уроку:

https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Biology-and-Ecology-11th-grade+2020/courseware/dbe9bdbc2e9045cda575138b0137e8fb/5ad2a8d7972e4354bf69011774d6b2ed/?activate_block_id=block-v1%3AUIED%2BBiology-and-Ecology-11th-grade%2B2020%2Btype%40sequential%2Bblock%405ad2a8d7972e4354bf69011774d6b2ed

Д/З:опрацювати § 36 та переглянути відео урок, скласти стисло конспект.

Фото  роботи надіслати на пошту викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4. Алгебра 

(урок 19) (онлайн урок) Тема:

Обчислення площ плоских фігур.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-obchislennya-plosch-ploskih-figur-265631.html  

опрацювати презентацію, усі приклади рішень з слайдів 2-9 у зошит

https://www.youtube.com/watch?v=OIqERDrVPlo

опрацювати відео, усі приклади рішень знаходження площ плоских фігур у зошит

5. Організація товарознавства 

Організація перевезення товарів автомобільним транспортом

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1xfAGM3OrmSVpbFu_dcWOnH2uvsBQfBwJ/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/1WQgjTXNvtX5wT0wz7jlOaoqZ3_omtT5R/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

6. Географія 

онлайн урок №30    

Тема. Ресурсні властивості літосфери.

Практична робота №4. Встановлення за тематичними картами материків України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливо містких виробництв.

Перегляньте матеріал за посиланням:

Відео урок       https://www.youtube.com/watch?v=wyONZ8GxEoY

Інструкція до практичної роботи https://docs.google.com/presentation/d/1Xoobw-9iWhphcWlketSwaBBaQZUnEeFm/edit?usp=sharing&ouid=112720406540545906545&rtpof=true&sd=true

Д/З: опрацювати §10,11 та скласти конспект основних тез. Виконати практичну роботу.

Фото роботи надіслати на пошту викладачу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Основи професійної мобільності 

Урок №18

Тема. Професійне задоволення.

Перегляньте матеріал за посиланням:

https://cikavosti.com/robota-chi-poklikannia-iak-otrimyvati-zadovolennia-vid-svoyeyi-profesiyi/

Д/З: Опрацювати поданий  матеріал та письмово надати відповіді на питання.

Фото роботи вислати викладачу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8. Історія України 

& 18 п. 5 - 7опрацювати, знати основні події зародження державності, завдання 7,8,11 с. 146

Підручник Історія України, 11 клас

Завдання на 16.01.2023

Виробниче навчання 

Тема 7. Діловодство та управлінська документація. Підтема 7.2. Основні ділові папери організації. Презентація уроку виробничого навчання за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/17xO9oul4PrhNNhnGh3U1rOniOi0mQ20C/edit?usp=sharing&ouid=107115181204872748255&rtpof=true&sd=true Завдання: Набрати та надрукувати автобіографію за зразком. Розгадати ребуси.

Завдання на 13.01.2023

1. Фізика і астрономія

(урок 70) (онлайн урок) Тема:Практикум з розв’язування задач. Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktikum-iz-rozv-yazuvannya-zadach-207095.html

Опрацювати презентацію з відео, приклади рішення усіх задач у зошит.

https://naurok.com.ua/test/osnovi-praktichno-astronomi-rozdil-1-927264.html

З цього посилання виконати тест у зошит: питання - відповідь

2. Алгебра 

(урок 18) Тема: Розв’язування задач на обчислення інтегралів.

Опрацювати відео, усі приклади рішення задач у зошит. Виконати самостійноусі  приклади домашнього завдання:

https://www.youtube.com/watch?v=2aXwFoQvEeo

З цього посилання повторити теорію пункт ІІ (2), пункт IVусі 4 приклади рішення задач у зошит

https://naurok.com.ua/urok-zastosuvannya-integralu-rozv-yazuvannya-prikladnih-zadach-140302.html

3. Фізика і астрономія 

(урок 71) Тема:РОЗДІЛ 2. Фізика Сонячної системи.Земля і Місяць.

Посилання на підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 32 ст.220 -222

https://naurok.com.ua/urok-tema-sonyachna-sistema-zemlya-i-misyac-178367.html

Опрацювати усі посилання, змістовний  конспект, розкрити тему.

4. Українська література 

Тема: Інтимна лірика Василя Симоненка ("Ну, скажи,  хіба не фантастично...", "Ікс плюс ігрек"). Роздуми над поезією митця та її мотивами.
Опрацюйте і законспектуйте теоретичний матеріал на с. 204-205
Прочитайте поезію "Ну, скажи, хіба не фантастично" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=17990  
Підручник Українська література 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Завдання на 12.01.2023

1. Історія України 

& 17 п. 3 - 4опрацювати, знати основні події зародження багатопартійності, особливості розвитку культури, завдання: скласти хронологічну таблицю за змістом с. 138 - 139

Підручник Історія України, 11 клас

2. Українська мова 

Тема: Двокрапка в складному реченні. 
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=xMAaHr6dffs
Попрацюйте  з підручником: § 41  в. 1 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 3, 4.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Історія України 

Підготовка до ЗНО

Опрацювати навчальне відео https://www.youtube.com/watch?v=mYROakoWPwA

Пройти онлайн тестування "Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст" за посиланням

https://vseosvita.ua/test/start/euk702

4. Технологія торгівлі 

Організація та технологіятоваропостачанняроздрібнихторговельнихпідприємств

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/15BF2B13wO4wJMNPLxbUwdVKFkD-3FAtf/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://drive.google.com/file/d/1YFQWCFU5poSG4oErMEfFPopkH9VIPlwv/view?usp=share_link

5. Фізика і астрономія 

(урок  69) Тема: Астрономія та визначення часу. Календар.

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

§ 30 ст. 208-213

https://naurok.com.ua/prezentaciya-astronomiya-ta-viznachennya-chasu-tipi-kalendariv-87217.html#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%2D%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D1%96,%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%2D%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.

Опрацювати посилання, змістовний конспект

6. Українська мова 

Тема: Тире в складному реченні.
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=tDNRJRsp-R0
Попрацюйте  з підручником: § 42  в. 1 опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал 
Виконайте   в 3, 7.  
Підручник О.Авраменко Українська мова 11 кл., https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Фото виконаної роботи надішліть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Організація товарознавства 

Транспортні засоби, їх види та вибір для забезпечення вантажних перевезень у торгівлі

Посилання на завдання

https://docs.google.com/document/d/1bTRTEPPsVjcpFnRoakE3Om_dDD66J6-Q/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Посилання на лекцію

https://docs.google.com/document/d/13vbUOSoSEob4X72B5rQY-q7W9ABRemwW/edit?usp=share_link&ouid=114510900679109073660&rtpof=true&sd=true

Прочитано 1068 разів